Kostprijscalculatie via applicatie

Het Dienstencentrum heeft  meerdere toepassingen ontwikkeld waarmee in  stappen een volledige integrale kostprijscalculatie voor uw bedrijf kan worden opgesteld. Namelijk:

  • Grafimedia Kostprijssysteem, een softwareprogramma dat bij u wordt geinstalleerd,
  • Kostprijsschema, een internetapplicatie voor kleinere en middelgrote ondernemingen.

Waarom een bedrijfseigen kostprijs?

  • Vooraf kunnen wijzigingen binnen uw onderneming gesimuleerd worden door middel van ‘what-if’ scenario's. Uw ideeën worden op deze manier financieel onderbouwd. Vervolgens kunt u de beslissing nemen over een mogelijke verandering in uw bedrijfsvoering.
  • Wijzigingen die zich in het verloop van de tijd in uw bedrijf zullen voordoen, kunnen snel worden doorgevoerd in uw eigen kostprijs. Er kan snel een geactualiseerde versie bij uw onderneming aanwezig zijn. 
  • Omdat het Dienstencentrum de werkzaamheden verricht, krijgt u bij de beoordeling door het Dienstencentrum een objectief oordeel over uw bedrijfssituatie. De kostprijsberekening vormt een aanvulling op MIS-systemen die binnen de grafimediabedrijven gebruikt worden. 
  • Door middel van bedrijfseigen kostprijzen per product/proces kunt u juiste verkoopprijzen vaststellen en helpen wij u nadenken over kostenbesparingen en efficiency. 
  • Doordat uw gegevens in een computermodel worden verwerkt, kunt u uw kostprijs actueel houden door middel van een abonnement (licentie) op het systeem. 
  • Het Dienstencentrum zorgt voor de begeleiding.

Grafimedia Kostprijssysteem

Met behulp van het Grafimedia Kostprijssysteem bent u in staat jaarlijks de begroting van uw onderneming op te stellen met als eindresultaat de kostentarieven voor de in uw onderneming aanwezige productiemiddelen en de toeslagpercentages voor de directe kosten, alsmede hoe de kostentarieven zijn opgebouwd. U bent met dit systeem in staat de bedrijfseigen kostentarieven in uw bedrijf te bepalen, welke voortkomen uit uw bedrijfs- en kostenstructuur. Met dit uitgebreidere systeem kunt u ook simulaties maken van beslissingen die u kunt nemen ten aanzien van uw productieorganisatie.

Kostprijsschema via een internet applicatie

Om de kleine en middelgrote Grafimedia ondernemers te kunnen bedienen hebben wij een product: het kostprijsschema. In een paar uur komen tot een kostprijs voor uw bedrijf! U kunt de tarieven van uw productiemiddelen in een handomdraai vaststellen.

Werkwijze

Het schema is een via internet beschikbare applicatie die bestaat uit een aantal stappen. Door deze stappen te doorlopen en de gevraagde velden in te vullen, komt in het tijdsbestek van een paar uur een kostprijsberekening tot stand die eveneens inzicht geeft in de opbouw van uw kostprijzen. Deze kostprijscalculator is bedoeld voor bedrijven met een omvang tot zo’n 15 à 20 medewerkers en stelt deze ondernemers in staat om snel en gemakkelijk online inzicht te krijgen in hun bedrijfseigen kostprijs (uurtarieven of tarieven per stuk). Voor iedere gebruiker wordt een eigen account aangemaakt waar alleen hijzelf toegang toe heeft. Er kan voor gekozen worden om het Kostprijsschema zelf in te vullen of het door het Dienstencentrum te laten doen. Met de juiste kostprijzen heeft u een goede basis voor het bepalen van de verkoopprijzen. U krijgt inzicht in kostenbesparingen en efficiëntie.

Meer informatie? 

Bent u geinteresseerd in het Grafimedia Kostprijssysteem ? Neem contact op 020 5435688. Wilt u meer weten over het Kostprijsschema klik dan op de button Portaal en kijk bij de @-diensten voor een demo of bel ons. U kunt ook gebruik maken van het contact-formulier om meer informatie te vragen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.