ISO 14001

ISO 14001 is de internationale norm met eisen waaraan een milieumanagementsysteem moet voldoen.

Waarom ISO 14001?

Milieumanagement maakt het voor de ondernemer mogelijk om op een voorspelbare manier met duurzaamheid om te gaan. Deze aanpak zal leiden tot kostenbeheersing door efficienter om te gaan met grond- en hulpstoffen en vermindering van afvalstoffen en uitstoot.

ISO 14001 stelt de volgende eisen aan een managementsysteem:

 • De continue verbetering van de prestaties en het voorkomen van milieuvervuiling;
 • De beheersing van de milieurisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
 • Het minimaal voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.

ISO 14001 omvat vijf onderdelen:

 • Het milieubeleid
 • De planning
 • De implementatie en uitvoering
 • De controle en corrigerende maatregelen
 • De beoordeling door de directie

Aanbod

Vaak is er in de praktijk eenvoudigweg onvoldoende tijd en capaciteit in huis om er nu eens ‘voor te gaan zitten’ om de standaard van het milieumanagementsysteem ISO 14001 te bekijken en toe te gaan passen. Het Dienstencentrum kan u op verschillende manieren ondersteunen:

 • Bepalen of uw bedrijf voldoet aan ISO 14001. Dit vindt plaats middels een zogenaamde tweede partij audit (second party audit). Voorheen werd dit ook wel milieudiagnose genoemd.
 • Begeleiding in het opzetten van uw milieuzorgsysteem ISO 14001.
 • Onderhouden van uw milieuzorgsysteem ISO 14001.
 • Begeleiding naar individuele certificering of toetreding tot de Groep Milieu (ISO 14001) van het Dienstencentrum.
 • Adviseren hoe u aan ISO 14001 kunt voldoen.

Wat u ook kiest, u heeft in ieder geval een stap gezet op weg naar een (nog) duurzamere productie.