ISO 14001 Milieu management

ISO 14001 is de internationale norm met eisen waaraan een milieumanagementsysteem moet voldoen. Steeds meer klanten verwachten van hun leveranciers in de productieketen dat zij een duurzaamheidsbeleid voeren. De beste manier om dit te bereiken is het invoeren van een milieumanagementsysteem. ISO 14001 wordt door directies nog steeds als beste middel gezien om het productieproces duurzaam te laten verlopen. Dat levert niet alleen milieuwinst op, maar ook de waardering van uw klanten en handhavers van de overheid. Daarnaast maakt een bedrijf aantoonbaar dat zij streeft naar het voorkomen van milieuschades en in staat is om haar milieuprestaties continue te verbeteren.

De aanpak van het Dienstencentrum

Een milieumanagementsysteem conform ISO 14001 maakt het voor ondernemers mogelijk om op een gestructureerde en voorspelbare manier om te gaan met duurzaamheid. Deze aanpak zal leiden tot kostenbeheersing door het efficiënter omgaan met grond- en hulpstoffen. Daarnaast wordt de afvalstroom tot een minimum teruggebracht (kostenbesparend) en worden bedrijfsafvalstoffen veel meer gezien als nieuwe grondstoffen.
ISO 14001 stelt de volgende basisprincipes aan een managementsysteem:

  • De continue verbetering van de prestaties en het voorkomen van milieuvervuiling,
  • De beheersing van de milieurisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie,
  • Het voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.

Om op een praktische wijze aan deze basiseisen te voldoen, heeft het Dienstencentrum speciaal voor de sector een maatwerk ISO 14001-systeem ontwikkeld. De huisadviseurs van het Dienstencentrum kunnen u hierbij als volgt helpen:

  • Invoeren van ISO 14001: uw adviseur begeleidt bij het opzetten van uw milieumanagementsysteem ISO 14001. Uw bent verzekerd van een milieumanagementsysteem dat voldoet aan de norm eisen en tegelijkertijd specifiek is gericht op uw bedrijf. Via de slimme inzet van blauwdrukmaterialen, in combinatie met uw eigen wensen, beschikt u in no time over een certificeerbaar ISO 14001-systeem.
  • Onderhouden van uw milieumanagementsysteem: na het opzetten van het milieumanagementsysteem is het belangrijk dat u uw systeem continue houdt. Uw huisadviseur kan zonder problemen de rol van externe milieucoördinator op zich nemen en zal u helpen met het onderhoud van uw systeem. U hoeft dan alleen nog maar periodiek de kwaliteit van uw systeem te controleren.
  • Uitvoeren van de interne controle/audit: periodiek uitvoeren van interne controle (interne audits) is een wezenlijk onderdeel van een ISO-systeem. Op die manier wordt het functioneren van uw milieumanagementsysteem gemeten en passende verbeteracties vastgesteld en aan u teruggekoppeld, die de continuïteit van het managementsysteem waarborgt. Het organiseren van interne controles is de beste opstap naar certificatie.
  • Certificeren: wij kunnen u begeleiden bij het behalen van een ISO 14001-certificaat. Dit kan via individuele-, MKB- of Dienstencentrum Groepscertificering.

Meer informatie?

Maak gebruik van het contactformulier om meer informatie te vragen.
De leveringsvoorwaarden vindt u hier.