Groepscertificering en MKB-zekerheid

Groepscertificering is ontwikkeld om kleinere bedrijven tot en met 25 FTE een betaalbare oplossing te bieden voor het behalen van diverse certificaten. De formule is eenvoudig: uw bedrijf maakt gebruikt van speciaal ontwikkeld blauwdrukmateriaal, dat vertaald moet worden naar de eigen bedrijfssituatie toe. De vertaling mag u zelfstandig uitvoeren of u schakelt (voor onderdelen) ondersteuning in via uw huisadviseur.

Voor groepscertificering geldt 1 – 25 FTE (uitgezonderd van FSC® met een maximum van 15 FTE). Het concept groepscertificering is voor veel bedrijven een uitkomst, door de balans tussen advies, blauwdrukmateriaal, bedrijfseigen inspanningen en kosten én certificering. Naast bedrijven tot 25 FTE, kiezen ook bedrijven met meer dan 25 FTE graag voor het concept. Om deze reden is het concept uitgebreid met MKB-zekerheidscertificering. Bedrijven die deelnemen aan het MKB-zekerheidscertificaat vallen theoretisch onder het groepscertificaat, maken gebruik van het zelfde blauwdrukmateriaal en worden jaarlijks door de adviseur beoordeeld tijdens een interne audit. Het verschil tussen groepscertificering en MKB-zekerheidscertificering is dat groepsleden krijgen een externe audit op basis van een steekproef en bedrijven met een MKB-zekerheidscertificaat krijgen jaarlijks een externe audit.

De aanpak van het Dienstencentrum

Bedrijven die gebruik willen maken van groepscertificering, maken gebruik van Staf Zekerheid <Link naar Staf Zekerheid>. Voordat een certificaat behaald kan worden zal er een systeem opgezet en geïmplementeerd moeten worden. Het implementeren van bijvoorbeeld FSC®, Arbo of ClimateCalc bevat minder stappen, dan het implementeren van een kwaliteit- of milieu managementsysteem. Middels Staf Zekerheid worden de stappen vastgesteld en kan gekozen worden voor de mate van ondersteuning van uw huisadviseur. Bedrijven die deelnemen aan groeps- of MKB zekerheidscertificering moeten gebruik maken van het aangeleverde blauwdruk materiaal. Dit blauwdrukmateriaal moet vertaald worden naar de bedrijfseigen situatie, maar mag qua structuur niet aangepast worden.

De belangrijkste voordelen

Uw Dienstencentrum groepsmanager en huisadviseurs treden op als groepscoördinator en als externe KAM-coördinator van uw bedrijf en zullen samen met u op basis van hun deskundigheid vaststellen of uw systeem voldoet aan de certificatiecriteria. Dit gebeurt via het uitvoeren van een volledige interne audit. Tijdens de interne audit informeert uw huisadviseur u over nieuwe ontwikkelingen en krijgt u advies over mogelijke en noodzakelijke verbeteringen op basis van de tekortkoming uit deze interne audit. Wijzigingen in normen en/of wet en regelgeving worden altijd met u doorgesproken en waar mogelijk direct doorgevoerd in uw systeem. Kortom: u bent blijvend verzekerd van relevante informatie en een actueel management- of aspectsysteem.

De controle

De groepsmanager wordt op zijn beurt weer gecontroleerd door de certificeerder, SCCI en/of SKH. De certificerende instellingen controleren namelijk de door het Dienstencentrum opgestelde ISO-management- of aspectsystemen. Daarna beoordelen de SCCI of SKH de systemen waar u voor gecertificeerd bent middels een kantooraudit. Hierbij worden op kantoor diverse aspecten van het groepscertificaat én certificaat specifieke onderwerpen beoordeeld. Om de audit compleet te maken wordt er een steekproef genomen van de groepsleden om het systeem in de praktijk  te controleren. Bij bedrijven met meer dan 25 FTE en een MKB-zekerheidscertificaat worden ieder jaar gecontroleerd door de certificeerder. De resultaten van de audits worden teruggekoppeld naar de groepsmanager en bij voldoende resultaat wordt het certificaat afgegeven.

Het aanbod

Het Dienstencentrum biedt momenteel  groepscertificaten aan onder de thema's: Gezond Ondernemen, Duurzaam Produceren en Excellent Presteren:

  • ARBO RI&E 
  • Milieumanagement (ISO 14001:2015) <
  • ClimateCalc Basic 
  • Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van Drukwerk (Inkoop criteria van de Rijksoverheid) 
  • FSC® 
  • Kwaliteitsmanagement (ISO 9001:2015)

Groepscertificaten worden ontwikkeld op basis van voldoende vraag vanuit de branche. Zo worden de volgende certificaten ontwikkeld:

  • Energie RI&E
  • Data Security RI&E
  • MVO Grafimedia

Register

Hieronder vindt u een overzicht met de bedrijven die het Dienstencentrum Groepscertificaat hebben behaald. De lijsten met gecertificeerde bedrijven worden maandelijks geactualiseerd. Het register wordt geraadpleegd door (potentiële) klanten om zich te oriënteren of te controleren of een bedrijf gecertificeerd is en voor welk certificaat.

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.