Groepscertificering en -advisering

Speciaal voor kleine bedrijven

Groepcertificering en advisering is ontwikkeld om ook kleinere bedrijven binnen de grafimedia sector een betaalbare oplossing te bieden voor het regelen van hun certificeringen. Groepscertificering en -advisering is geschikt voor bedrijven met een maximaal aantal werkzame personen (meestal geldt een maximale bedrijfsgrootte van 25 werkzame personen).

Waarom groepscertificering?

Door de snel veranderende marktomstandigheden neemt het belang voor ondernemers toe om steeds verder te professionaliseren. Dit wordt niet alleen vanuit bedrijfseconomische achtergronden gestuurd (kostenbeheersing), maar ook vanuit de toenemende eisen van klanten. Ook klanten van onze branche zullen op enig moment geconfronteerd worden met hun klanteisen, die steeds vaker gaan over Duurzaam of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Op dit moment is het heel gangbaar dat diverse certificaten geëist worden bij openbare aanbestedingen of tenders. De ontwikkeling door de Rijksoverheid van de Criteria voor Duurzame Inkoop van Drukwerk is hiervan een bekend voorbeeld. Kortom: ook voor MKB-ondernemers wordt het steeds belangrijker om zich verder te onderscheiden van hun concurrenten. Het hebben van certificaten is hierbij een van de bekendste voorbeelden.

Belangrijke voordelen

Uw Dienstencentrum groepsmanager treedt op als uw adviseur en groepscoördinator (en dus ook de externe KAM-coördinator van uw bedrijf) en zal samen met u op basis van zijn deskundigheid vaststellen of uw systeem (nog steeds) voldoet aan de certificatiecriteria. Tijdens de ‘interne controle’ van uw systeem (uw interne audit) door het Dienstencentrum, krijgt u - in tegenstelling tot individuele certificeringen - namelijk ook direct praktische hulp en verbeteradviezen en worden wijzigingen in de norm en/of wet en regelgeving bijna altijd direct bij u doorgevoerd. Tevens krijgt u nieuw blauwdrukmateriaal als er belangrijke zaken zijn gewijzigd. Afhankelijk van de door u gekozen certificatietrajecten krijgt u combinatiekortingen van ons aangeboden. Hiermee wordt het voor u voordeliger om te kiezen voor meer dan een certificaat.

De controle

De groepsmanager wordt op zijn beurt weer gecontroleerd door de certificeerder, SKH, SCGM of SCCI (al naar gelang van het type certificaat). Bovendien voert de certificeerder steekproefsgewijs controlebezoeken uit bij bedrijven uit de groep waartoe u behoort. Bij voldoende resultaat ontvangt u een Dienstencentrum-groepscertificaat. 

Aanbod

Het Dienstencentrum is het aanbod aan groepscertificaten aan het uitbreiden op basis van de behoefte in de markt. Zo bieden wij momenteel  groepscertificaten aan onder de thema's: Gezond Ondernemen, Duurzaam Produceren en Excellent Presteren:

  • ARBO RI&E
  • Milieu (ISO 14001)
  • ClimateCalc Basic
  • Duurzaam Inkopen
  • FSC®
  • Kwaliteit (ISO 9001)
  • Colormanagement (ISO 12647)
  • MVO Grafimedia (niveau I en II)

Register

Hieronder vindt u een lijst met de bedrijven die, als bekroning op de invoering van het grafimedia managementsysteem, zoals ISO, of andere systemen zoals bijvoorbeeld FSC en PEFC, het Dienstencentrum Groeps-certificaat hebben behaald.  De lijsten met gecertificeerde bedrijven zijn bijgewerkt tot en met de laatste certificatie-uitreiking. Deze uitreking vindt plaats in het voorjaar (April of mei) en het najaar (November). Dit register wordt na iedere certificatie-uitreiking bijgewerkt. Het register wordt geraadpleegd door (potentiële) klanten om zich te oriënteren of te controleren of een bedrijf gecertificeerd is en voor welk certificaat.

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.