Register Groepscertificaten

Hieronder vindt u het register van gecertificeerde bedrijven met een lopend groepscertificaat. Per certificaat vindt u een lijst met de bedrijven die, als bekroning op de invoering van het grafimedia managementsysteem (ISO) of andere systemen zoals bijvoorbeeld FSC® en PEFC, het Dienstencentrum Groepscertificaat hebben behaald.   De lijsten met gecertificeerde bedrijven zijn bijgewerkt tot en met de laatste certificaatuitreiking welke altijd in het voorjaar of najaar plaats vindt. Dit register wordt na iedere certificatie-uitreiking aangepast. 

Overzicht gecertificeerde bedrijven (alle certificaten per bedrijf)
Register Groepscertificaat ARBO RI&E
Register Groepscertificaat Milieu (ISO 14001)
Register Groepscertificaat Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
Register Groepscertificaat FSC®
Register Groepscertificaat Kwaliteit (ISO 9001)
Register Groepscertificaat Code voor Informatiebeveiliging (ISO 27001)
Register Groepscertificaat ClimateCalc Basic
Register Groepscertificaat Color management (ISO 12647)