Grafische Industrie in transitie!

Volgens de prognose van de Rabobank zal in de grafische industrie een stijging van het volume drukwerk van circa 2% (2016: 2,5%) krijgen. Hoewel de grafische sector na jaren van volumedaling in 2016 al een lichte stijging liet zien, is er dit jaar sprake van veel dynamiek. Deze dynamiek is het gevolg van structurele druk op de prijzen doordat er nog steeds sprake is van overcapaciteit. Daarnaast is er dynamiek doordat er structurele veranderingen in klantbehoeften zijn als het gaat om de inzet van druk/print (zoals de aansluiting van offline en online media). Bovendien ontstaan nieuwe producten, diensten en ondernemingen op het snijvlak van druk, print, media, communicatie, marketing en overige dienstverlening.

De essentie

Herkenbaarheid van deze ‘nieuwe’ diensten door (potentiële) klanten is essentieel voor het verdienmodel en het laten slagen van een transitie van een drukkerij-bedrijf naar een andersoortige onderneming met bijbehorend businessmodel. Denk daarbij aan specialisatie óf transformatie naar een volwaardige grafimedia-onderneming. Veel klanten verdelen hun budget voor reclame en marketing niet alleen over print/drukwerk, maar over alle crossmediale uitingen. Er is sprake van forse druk op de marges. Dat komt door de aanhoudende overcapaciteit in de branche en doordat veel ondernemers hun productieapparaat draaiende willen houden.

Ondernemerschap is de sleutel

Voor de middellange termijn verwacht de Rabobank een neutrale ontwikkeling. Voorwaarde daarvoor is wel dat grafische bedrijven zich volledig focussen op hun onderscheidend vermogen in relatie tot de klantbehoefte. ICT en aanverwante (online) dienstverlening bieden hiervoor volop kansen. Voorbeelden zijn databasebeheer, vormgeving, web-to-print, printing on demand of het leveren van een complete mediastrategie.  

Crossmediaal en meer persoonlijk communiceren is daarbij van wezenlijk belang. Grafische bedrijven kunnen hierin met elkaar samenwerken, maar ook nieuwe verdienmodellen ontwikkelen met branchevreemde partijen. Zoals ICT-bedrijven, logistieke ondernemers of communicatie-bureaus. Het ontstaan van deze crossovers biedt kansen voor grafische bedrijven. Het verzilveren ervan vraagt om stevig en flexibel ondernemerschap.De kritische succesfactor het hebben én succesvol implementeren van een transitiestrategie. Bovendien is een directie/managementteam nodig met de vaardigheden om deze transitie te gelde te maken.

 
   « Meer Nieuws...