Global Trends report 2017

Vanuit de Drupaorganisatie is voor de vierde keer een onderzoek gedaan naar de trends in de grafimedia industrie en haar directe leveranciers. Dit rapport is onlangs weer verschenen en dit zijn de meest belangrijke punten.  Het onderzoek is uitgevoerd in oktober 2016 en er hebben 1200 bedrijven aan meegewerkt. Deze bedrijven zijn afkomstig uit de grafimedia branche en leveranciers van grafische bedrijven.

Het algemene beeld is dat 42% van de drukkerijen aangeeft er economisch positief voor staan en 11% van de bedrijven geeft aan er economisch slecht voor te staan. Als we de economische verwachtingen vergelijken met de werkelijke uitkomsten wordt geconcludeerd dat de verwachtingen in ieder werelddeel positiever zijn dan de werkelijke resultaten. Europeanen en Amerikanen (Centraal en Zuid) maken daarbij wel de meest realistische economische begroting en wijken daarmee het mist af van de begroting.

Het zijn de verpakkingsdrukkerijen die positiever kijken naar de toekomst in vergelijking met de drukkerijen van handelsdrukwerk. Deze laatste markt is overigens weer positiever dan uitgeverijen.

Als we kijken naar ontwikkeling van de opbrengsten, prijzen, marges en bezettingsgraad ten opzichte van de afgelopen 12 maanden (dus oktober 2015 tot oktober 2016) komt uit het onderzoek naar voren dat de opbrengsten en bezettingsgraad wereldwijd positiever zijn. De marges pakken in alle werelddelen negatief uit. De prijzen ontwikkelen zich, op Amerika (centraal en zuid) en Afrika na, ook negatief.

Om positief af te sluiten kan nog gemeld worden dat 46% van de drukkerijen een economische groei verwacht in 2017. Ook is de groei van digitaal drukwerk inmiddels gestegen naar gemiddeld 25% van de omzet. Web to print oplossingen lopen iets terug van 26% in 2015 naar 23% in 2016. Afwerking, Druktechnologie en Prepress/workflow worden gezien als de 3 belangrijkste investeringen.

Download de PDF van het rapport.

 
   « Meer Nieuws...