Financieel advies

De continuïteit van het bedrijf staat of valt met de financiële prestatie. Geld (voldoende liquide middelen en voldoende eigen vermogen) is daarbij cruciaal, want geld zorgt voor continuïteit in uw bedrijf.

Voorspellen is moeilijk, zeker als het om uw toekomst gaat. Is dit een reden om werken aan de toekomst dan maar achterwege te laten? Nee, want u hebt het nodig om te kunnen ondernemen.

Als ondernemer bent u bezig met twee dingen, namelijk veranderen en continuïteit. De toekomst van uw bedrijf speelt daarin een grote rol. Van groot belang daarbij is dat u weet waar u naar toe wilt. Dat u voor ogen hebt waar u met uw bedrijf over een aantal jaren wilt staan.  

Het is nuttig om dat proces van het bepalen van het doel en de af te leggen route systematisch aan te pakken. In de loop van de jaren is door ons een aanpak ontwikkeld die in de praktijk zijn waarde bewezen heeft. Centraal daarbij staan de doelen voor de productie, de markt, de financiën en natuurlijk de mensen.

Ook voor financieel advies kunt u bij het Dienstencentrum terecht. Wij bieden u ter ondersteuning verschillende tools en trajecten om meer grip te krijgen op de financiële zaken van uw onderneming.

Zo bieden wij:

  • Bedrijfseigen kostprijs rapport: Met de bedrijfseigen kostprijzen uit dit rapport, heeft u de juiste basis voor het bepalen van de verkoopprijzen
  • Bedrijfseigen kostprijscalculatie via een applicatie: Met de juiste kostprijzen heeft u een goede basis voor het bepalen van de verkoopprijzen. U krijgt inzicht in kostenbesparingen en efficiëntie
  • Calculatiecursus: In deze cursus van 4 dagdelen gaat het om het doel en inzicht in de calculatiemethoden.
  • Haalbaarheidsonderzoek / prognose bij reorganisatie: Voordat u een belangrijke beslissing neemt, zoals een investering of reorganisatie, is het belangrijk dat u een volledig beeld heeft van de (gewenste) effecten.

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.