factoren die vrouwen belemmeren op weg naar de top

Vandaag is het internationale vrouwendag! Het thema van 2018 is: Vrouwen en mannen zijn overal gelijkwaardig.

Het blijkt in de managementlagen van bedrijven nog lang niet zo te zijn. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de redenen daarvan. Zowel mannen en vrouwen blijken de oorzaak te zijn van dit fenomeen. Er blijken vele redenen te zijn waarom niet meer vrouwen in een toppositie terechtkomen. Vaak wordt als redenen aangegeven: hun gezin, de organisatiecultuur en managementstijl, gebrek aan kansen, discriminatie, enzovoort.

Maar één ding is duidelijk: met betere coaching door het senior management doorbreken meer vrouwen het glazen plafond. Dat blijkt uit onderzoek van het Britse Institute for Employment Studies (IES) naar de redenen waarom vrouwen wel of juist niet een toppositie accepteren. Nog steeds staat het kleine aantal vrouwen aan de top in schril contrast met het aantal mannen die daar een positie bekleedt. Het zou echter te simpel zijn dit alleen te wijden aan discriminatie. De factoren waarom vrouwen niet doorbreken  zijn veel groter in aantal en vooral complexer.

Een aantal van de factoren die een rol speelt, zijn:

1. Managementstijl

Dit komt keer op keer naar voren als een van de factoren waarom mannen makkelijker carrière maken dan vrouwen. De meerderheid van de vrouwen vindt dat er verschillen zijn in de manier waarop mannen en vrouwen leiding geven en dat vrouwen hierdoor iets betere managers zijn. Vrouwen kunnen het echter nooit goed doen qua gedrag: ze ervaren grote druk om zich een mannelijke managementstijl aan te meten, maar doen ze dat, dan wordt dat niet gepast geacht en tegen hen gebruikt. 

2. Organisatiecultuur

Veel vrouwen hebben het gevoel dat het beleid in hun organisatie gericht is op mannelijke managers die volledig gesteund worden in hun carrière door hun vrouw. Bovendien heerst er in de top van sommige bedrijven zo’n ‘macho’ cultuur dat vrouwen bewust afzien van een plek daarin. Andere vrouwen zeggen dat assertief gedrag van vrouwen niet goed ontvangen wordt in de hogere regionen van een organisatie, terwijl een onderdanige rol hen sowieso niet hogerop brengt. 

3. Werving

Sommige topmanagers hebben de neiging mensen aan te nemen die zoveel mogelijk op henzelf lijken. Veranderingen worden niet verwelkomd, en daarom worden vrouwen automatisch minder geschikt gevonden. Ook rigide selectiecriteria, zoals het moeten beschikken over bepaalde ervaring, maakt het in bepaalde gevallen moeilijker voor vrouwen om een toppositie te bemachtigen. Er is aangetoond dat vrouwelijke directieleden over het algemeen veel gekwalificeerder zijn dan mannen. Ze moeten zich dubbel zo hard bewijzen. 

4. Onbewuste vooroordelen

Het niet zozeer (bewuste) discriminatie maar zijn het vooral hardnekkige (onbewuste) vooroordelen die vrouwen in de weg staan. Hierdoor zien mannelijke managers vaak onbewust zeer competente vrouwen over het hoofd wanneer een functie vrijkomt. 

5. Werkervaring

Veel beroepen worden als typisch mannelijk of typisch vrouwelijk beschouwd. Kiest een vrouw een ‘typische’ vrouwenrichting, dan kan dit een enorme impact op haar doorgroeimogelijkheden hebben. CEO’s worden bijvoorbeeld veelal aangetrokken uit werkvelden die door mannen gedomineerd worden, zoals financiën en techniek. HR-managers daarentegen worden als minder competent beschouwd, en juist onder hen bevinden zich relatief veel vrouwen. 

6. Zelfvertrouwen

Vrouwen hebben volgens de onderzoekers minder zelfvertrouwen dan mannen en dat belemmert hun carrière in meer dan één opzicht. Zo zullen vrouwen minder snel solliciteren op banen waarvoor ze zichzelf niet 100 procent geschikt achten en voeren ze minder harde salarisonderhandelingen, waardoor hun beloning achterblijft bij die van mannen. Bovendien plaatsen vrouwen zich minder snel op de voorgrond ook dat heeft een negatieve invloed op promotiekansen. 

7. Netwerken

Netwerken is een belangrijke manier voor mannen om hun invloed te vergroten en toegang te krijgen tot topposities. Voor vrouwen is het moeilijk door te dringen tot mannennetwerken en vrouwennetwerken zijn er niet zoveel. Omdat er zo weinig vrouwen in topposities zitten, zouden dergelijke netwerken bovendien lang niet zo effectief zijn als die van mannen. Mede daarom doen vrouwen er beter aan te leren netwerken zoals mannen, en zich een plek in hun netwerk toe te eigenen. 

Het onderzoeksinstituur IES heeft geen panklare oplossing voor al deze obstakels. Maar coaching voor vrouwen op managementposities zou enorm kunnen helpen, aldus de onderzoekers. Een coach kan helpen het zelfvertrouwen te vergroten, een klankbord zijn voor hun ideeën en hen leren omgaan met de bestaande organisatiecultuur. Ook kan een coach helpen bij het verbeteren van netwerkcapaciteiten, helpen ontdekken wat iemand echt wil, en tips geven op het gebied van presentatie.

 
   « Meer Nieuws...