Energie RI&E

Energiebesparing betekent dat je als bedrijf werkt aan kostenverlaging en dus een hogere bedrijfswinst. En daarbij draag je ook meteen bij aan het verlagen van het broeikaseffect, veroorzaakt door CO2-uitstoot. Bedrijven die actief zijn met het inventariseren van energiebesparingsmaatregelen, zullen doorgaans vrijgesteld zijn van handhaving. Maar dan moet je wel weten welke reductiemaatregelen allemaal mogelijk zijn. Door gebruik te maken van de Energie RI&E weet u precies wat mogelijk en wat onmogelijk is en bent u daardoor een goede gesprekspartner van het Bevoegd Gezag. Bedrijven die namelijk geen eigen verantwoordelijkheid nemen in energie- en CO2-reductie, krijgen te maken met gerichte handhaving via de Omgevingsdiensten. Dit beleid wordt ook wel de Worstel-Stok-Methode genoemd: bedrijven die goed bezig zijn worden ontzien; bedrijven die (te) passief zijn, handhaving.

Waar ondersteunen wij?

Het Energie RI&E Creatieve Industrie is een zeer professioneel, maar gebruiksvriendelijk, instrument voor bedrijven in de Top sector Creatieve Industrie (waar de Grafimedia onderdeel van uitmaakt). Het stimuleert ondernemers om praktisch en daadkrachtig aan de slag te gaan met het inventariseren van alle mogelijke energiebesparingsopties. De creatieve industrie is hiermee een van de eerste MKB-branches in Nederland die over een sectorspecifieke Energie RI&E beschikt. De Energie RI&E is een webapplicatie, waardoor het RI&E-programma - nadat u uw bedrijfsprofiel heeft gekozen - u van alle relevante informatie zal voorzien. Naast alle relevante energiebesparingsmaatregelen, kunt u ook uw energieverbruik via de monitoringsmodule perfect in kaart brengen. Maatwerk dus en zonder complex te zijn.

Bedrijven die de ARBO RI&E Grafimedia gebruiken, hebben zelfs nog een extra voordeel: omdat de Energie RI&E qua programmatuur lijkt op de ARBO RI&E, worden veel bedrijfsgegevens hergebruikt tijdens het doorlopen van de Energie RI&E. Dat scheelt tijd. Maar omgekeerd geldt dit natuurlijk ook: als u binnenkort over de Energie RI&E beschikt, maar nog geen actuele ARBO RI&E heeft, dan kunt u dat deze nu heel eenvoudig opstellen. Het mes snijdt aan twee kanten.

Hoe kunt u zo snel mogelijk met de Energie RI&E aan de slag?

Ga naar https://epkcreatieveindustrie.nl/ en ga aan de slag. U moet alleen wel eerst een gebruikerslicentie kopen. Hieraan zijn beperkte kosten verbonden, die zich snel terugverdienen in gebruikersgemak. U kunt kiezen voor een 1-jaars-licentie of de voordelige 3-jaars-licentie. Vanaf € 216,-  kunnen bedrijven al aan de slag met de Energie RI&E. Kijk op de website voor welk pakket u wilt gaan en welke kosten daarbij gelden.

Hoe kunnen we u inhoudelijk verder helpen?

Op het gebied van het inventariseren van potentiele energiebesparingsmaatregelen kan het Dienstencentrum uw bedrijf op diverse manieren ondersteunen:

  • Voldoen aan de informatieplicht. De RI&E kent een zogenaamde module "Informatieplicht”. Met behulp van deze module met vraag en antwoord rapporteert u welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Via een upload naar het eLoket van RVO.nl kunt u dan voor 1 juli aan de eisen van de overheid voldoen. U kunt gratis toegang aanvragen voor de Energie RI&E. De toegang is gratis tot 20 juni 2020.
  • Uitvoeren Energie RI&E. Uw adviseur begeleidt u bij het verzamelen van de relevante monitoringsgegevens, waarna u eventueel geheel zelfstandig uw Energie RI&E kunt doorlopen en invullen. Maar u kunt er ook voor kiezen u actief te laten bijstaan tijdens het doorlopen van de Energie RI&E. Dat bespaart u veel tijd en levert waarschijnlijk een beter eindresultaat op. Voor welke uitvoeringsoptie u ook kiest, hierna beschikt uw bedrijf over een gedegen EnergieBesparingsPlan, waarmee u zonder zorgen de handhavende Omgevingsdienst te woord kunt staan.
  • Controle van uw Energie RI&E. Na het opzetten van de Energie RI&E is het belangrijk dat uw energie-analyse actueel blijft. Onderhouden van de Energie RI&E is hierbij een voorwaarde. Laat daarom periodiek uw Energie RI&E beoordelen/bijwerken door een van onze energieadviseurs. Hierdoor beschikt u continue over actuele managementinformatie.
  • Toetsen/certificeren van uw Energie RI&E.Bedrijven die serieus werk willen maken van hun energiebeleid, zullen er voor kiezen u RI&E te laten Toetsen of zelfs Certificeren. Via een Toetsing krijgt u een eenmalige keuring van uw Energie RI&E en bij Certificatie kiest u er voor om uw Energie RI&E blijvend te laten controleren. Het spreekt voor zich dat certificatie de meest gedegen oplossing voor uw energiebeleid is. U beschikt dan namelijk continue over een actuele Energie RI&E met bijbehorende certificaat. Dat schept vertrouwen bij uw externe stakeholders: uw klanten, de familie van uw medewerkers en – niet te vergeten - de Omgevingsdienst. Voor meer informatie verwijzen wij naar de Stichting Certificatie Creatieve Industrie (kortweg SCCI): https://www.creatieve-industrie.com/

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.