EPK: Energie Prestatie Keuring

Landelijk; EPK-proefproject 

Het bedrijfsleven heeft met de overheid en allerlei maatschappelijke organisaties, het SER-energieakkoord (2013) afgesloten, waarin o.a. afspraken zijn vastgelegd om het energieverbruik verder terug te dringen. In dit akkoord is o.a. afgesproken dat er binnen Nederland een aantal een EPK-proefprojecten zullen worden uitgevoerd. De grafimedia is een van de bedrijfstakken waar een EPK-proefproject mag starten. In dit project participeren verschillende partijen, elk op basis van hun unieke bijdrage: KVGO, Dienstencentrum, Energy Experts, DCMR en RVO. Naar verwachting zal het project medio 2015 zijn afgerond, waarna de resultaten zullen worden meegenomen met het internationale energieproject EMSPI (Energy Management Standardization in the Printing Industry).

Een EPK kan je nog het beste vergelijken met een APK-keuring voor een bedrijf op het gebied van energiebesparing. De grafimediabranche is een van de geselecteerde branches waar als eerste een maatwerk EPK mag worden ontwikkeld. KVGO en Dienstencentrum willen dit bereiken door energiezorg te implementeren in de web-applicatie van de ARBO RI&E Grafimedia: beter bekent als de Web-RI&E. Dit digitale platform is bij uitstek geschikt om meer bedrijfskundige aspecten aan vast te koppelen. Tenslotte heeft een RI&E-gebruiker zijn of haar bedrijf al helemaal tot in detail gedefinieerd, op afdelings- en werkplekniveau.

Energiezorg, inclusief concrete energiebesparingsopties, wordt dus de eerstvolgende uitbreiding van de Web-RI&E. De integratie van de energiemodule binnen de Web-RI&E ligt in handen van het Dienstencentrum, omdat zij de bedenkers en bouwers van de web-applicatie zijn.

Om de ontwikkeling en kwaliteit van de energiemodule binnen de RI&E zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de belevingswereld van de bedrijven, mogen een tiental ondernemingen meedoen met de pilot. Zij zullen als eerste de energiemodule binnen de web-RI&E testen op functionaliteit.

Project: Provincie Gelderland en haar Omgevingsdiensten

In de provincie Gelderland mogen 15 Gelderse bedrijven deelnemen en zelfs nog eens 10 extra buiten de regio. De 25 beschikbare plaatsen zijn snel vergeven.
Na afronding van dit EPK-pilot-project zullen deze bedrijven beter gepresteerd hebben. Want uit recent EU-onderzoek in onze sector is gebleken dat actief aan energiezorg werken, al snel 10% energiereductie oplevert, 10% CO2-reductie en ook nog eens 10% kostenbesparing. En dat laatste zit echt niet alleen in een lagere energierekening, maar in het slimmer organiseren van uw energiecontracten en aansluiting op het energienet. Deze bedrijven zullen voor de komende tijd geen handhaving krijgen, omdat zij met een sector-EPK aan de slag zijn gegaan. Dit wil de overheid belonen, volgens hun nieuwe Wortel-Stok-Methode: De symbolische wortel voor goed gedrag (= geen handhaving + subsidies) en de stok (= handhaving + sancties) voor diegenen die niets gaan doen.