Energie management

Energiezorg zal in de aankomende jaren echt meer op de directietafel van ondernemingen moeten komen. Want de perceptie rond het thema “energiemanagement” in relatie tot andere bedrijfskundige aspecten is nog ver te zoeken binnen de sector. Als je de mensen op de man af vraagt of zij hun steentje willen bijdragen aan een schonere toekomst, zegt iedereen volmondig JA. Ook ondernemers binnen de grafimediasector. De vraag voor hen is alleen: Hoe dan? Simpel: door de CO2-uitstoot van het bedrijf te verlagen. Dat kan op verschillende manieren, maar één daarvan is het reduceren van het energieverbruik. En dat wordt door veel ondernemers nog in onvoldoende mate gezien. Kennis over energiereductie-maatregelen ontbreekt en de ondernemers zien geen relatie tussen energiezorg en kwaliteitsaspecten, kostenbesparingen en de kracht van groene marketing.

Waar ondersteunen wij?

Het Dienstencentrum kan u op verschillende manieren ondersteunen met betrekking tot energiebeleid en uitvoering binnen uw onderneming:

  • Informatieplicht Energie
  • Energie RI&E
  • ISO 50001
  • CO2-reductie (idem als bij Milieuzorg)
  • Opleiding Energiecoördinator, kijk bij opleidingen op de website van Stivako.

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.