EMSPI

Energiezorg is en blijft een blijvende zorg voor ons allen. Door de al maar stijgende energieprijzen is het voor MKB-bedrijven steeds belangrijker om zuinig met elektriciteit en gas om te gaan. En daarnaast heeft iedereen ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Om grafimediabedrijven te helpen is het Dienstencentrum, samen met andere Europese partners, bezig met de ontwikkeling van een op de bedrijfstak toegesneden energiemanagementsysteem. Dit initiatief wordt ondersteund door Brussel via het IEE-programma: Intelligence Energy Europe. 

Het project heeft als concreet einddoel om activiteiten te bevorderen voor de verbetering van energie efficiency bij Europese MKB bedrijven in de grafimedia sector. Dit willen de initiatiefnemers bereiken via het promoten van de implementatie van een Energie Management Systeem, dat gebaseerd is op de nieuwe internationale standaard ISO 50001.

De specifieke doelstellingen m.b.t. Nederland binnen het project zijn:

  • Het ontwikkelen van een toegesneden Nederlandstalige versie van de algemene “ISO 50001 Grafimedia Standaard”, waar op een praktische wijze de aspecten rond energiemanagement voor grafimediabedrijven wordt toegelicht;
  • Het implementeren van het branche specifieke energiemanagementsysteem in 20 MKB bedrijven (gedurende de looptijd van het project);
  • Het creëren van algemeen bewustzijn bij minimaal 300 over energie efficiency en energy management, door te laten zien hoe de ontwikkelde tools door de bedrijven zelf kunnen worden gebruikt;
  • Het vergroten van het bewustzijn van de voordelen van energie-efficiency tools bij alle stakeholders binnen de sector.
  • Dit alles moet leiden tot een besparing van 40.000 GJ, 880 ton CO2en € 915.000,-.

Het behalen van deze doelstellingen moet uiteindelijk leiden tot een betere omgang met onze energiebronnen binnen de grafische branche.

 

Partners

  • ENVIROS s.r.o., Czech Republic
  • Graphic Association Denmark / Grafisk Arbejdsgiverforening (GA), Denmark
  • Innowise GmbH, Germany
  • Dienstencentrum BV (KVGODC), Netherlands
  • Factor CO2 Integral Services S.L. (Factor CO2), Spain

Meer informatie? Kijk op de projectwebsite: www.emspi.eu  Lees ook de nieuwsbrief: klik hier!