Duurzame Inzetbaarheid Zomeractie

Duurzame inzetbaarheid is voor velen een containerbegrip. Toch kan iedereen zich er wel een beeld bij vormen. Welk beeld heeft u bij duurzame inzetbaarheid? Duurzaam betekent letterlijk ‘met een lange levensduur’. Inzetbaarheid betekent letterlijk ‘beschikbaarheid’. Duurzame inzetbaarheid betekent dus ‘langdurig beschikbaar’.

Een aantal feiten:
1. Ruim 1 miljoen werknemers heeft last van pesten, agressie, geweld, discriminatie of seksuele intimatie
2. Het is wettelijk verplicht om uw arbeidsrisico’s te inventariseren en te evalueren (ARBO RI&E)
3. De arbeidsinspectie gaat meer controlebezoeken afleggen waarbij ze de ARBO RI&E controleren in de praktijk
4. Werk gerelateerd ziekteverzuim wordt bij meer dan 2 miljoen medewerkers veroorzaakt door te hoge werkdruk en psychosociale aspecten als beschreven in het eerst feit.
De feiten spreken boekdelen. Ze hebben direct invloed op uw winst. Door te hoge werkdruk en stress maken mensen meer fouten, dus gaan de faalkosten omhoog. Op langere termijn zullen medewerkers minder scherp zijn en minder productief. Targets worden niet meer gehaald. Medewerkerstevredenheid is daarom erg belangrijk.

 
   « Meer Nieuws...