Duurzame productie

Duurzaamheid. Het begrip is rond 1987 bedacht en uitgegroeid tot een begrip dat overal ter wereld wordt gebruikt. Duurzaamheid is rekening houden met de toekomstige generaties. Dat we nadenken over hoe wij leven en omgaan met onze aarde en daar ook naar handelen. Wij allen moeten daarom ons steentje bijdragen. Zo ook de creatieve industrie.

Het grafimedia productieproces is een complex proces. Het op order produceren stelt specifieke eisen aan de organisatie en kent snelle veranderingen in technologie en bij de opdrachtgever onder andere op het gebied van duurzaamheid. Wij kunnen u helpen bij het verbeteren van de inrichting en besturing van dit productieproces.

Waar ondersteunen wij?

Op het gebied van ‘Duurzame productie’ kan het Dienstencentrum uw bedrijf op diverse manieren ondersteunen.

  • Milieu, FSC®  en PEFC: door de zorg voor het milieu op een systematische wijze binnen het bedrijf te regelen draagt u direct bij aan het behalen van de doelstellingen die door de overheid en de branche zijn afgesproken om het milieu te sparen.
  • Duurzaam Inkopen: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen is door de Rijksoverheid in het leven geroepen, omdat wij meer duurzaam moeten omgaan met alles wat wij doen en verbruiken. Duurzaam inkopen is eigenlijk heel simpel uit te leggen: op een zo duurzaam mogelijke manier uw spullen inkopen.
  • CO2 reductie: uw klanten gaan in toenemende mate vragen wat de CO2 waarde is van het product dat of de dienst die zij kopen. Dus ook van communicatieproducten. Door uw CO2 voetafdruk meetbaar te maken kunt u aantonen wat de milieu-impact van het bedrijf en het te produceren product is.
  • LEAN en kwaliteit: dit zijn managementsystemen om de kwaliteit binnen een bedrijf vast te leggen en structureel te verbeteren. Van onder andere het verminderen van faalkosten, klachtenregistraties, klanttevredenheidsonderzoeken en het efficiënt inrichten van de processtroom.
  • Voedselveiligheid BRC: een product mag de volksgezondheid geen gevaar aanbrengen. Bedrijven die verpakkingen- en verpakkingsmaterialen produceren, kunnen hiermee te maken krijgen. Wat betekent dit voor u?  
  • Groepscertificering en -advisering: is opgestart om ook kleinere bedrijven binnen de bedrijfstak een betaalbare oplossing te bieden voor het regelen van hun certificeringen op het gebied van arbo, milieu,  CO2, duurzaam inkopen, kwaliteit en FSC. 

Wat kunt u verwachten?

Ons advies is concreet, praktisch toepasbaar, persoonlijk en op maat voor uw bedrijf. We inventariseren door middel van een gesprek uw behoeften en komen vervolgens met een uitgewerkt voorstel/offerte. Hierin staat precies uitgewerkt wat we gaan doen, hoe we dit doen en welke kosten hieraan verbonden zijn. 

Staf Zekerheid

Dit adviesconcept is speciaal voor het MKB ontwikkeld om gegarandeerd, goed en goedkoop te werken aan rendementsverbeteringen binnen uw bedrijf. Het maakt bij dit concept niet uit of het om financiële verbeteracties gaat (profit), duurzaam ondernemen (planet) of duurzame inzetbaarheid van mensen (people). Dit concept – gebaseerd op sectorspecifiek blauwdrukmateriaal - is toonaangevend door haar transparante en praktische aanpak. Hierdoor gaat het advies snel en doelgericht. Meer informatie? Klik hier!

Zelf Scan 

Een eerste korte gratis check kunt u doen door de gebruik te maken van onze Zelf Scans (www.zelfscan.eu) onder andere de Scan Informatie beveiliging te doen (via deze link).  Nadat, voor elke scan, in kaart is gebracht waar verbeteringen gewenst zijn, kunnen  wij u met concrete middelen begeleiden bij het realiseren van uw doelstelling, namelijk het realiseren van een vitaal krachtige organisatie waarin het zowel voor u als ondernemer als voor de werknemers plezierig werken is.

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.
De leveringsvoorwaarden vindt u hier.