Duurzame productie

Duurzaamheid. Het begrip is rond 1987 bedacht en uitgegroeid tot een begrip dat overal ter wereld wordt gebruikt. Duurzaamheid is rekening houden met de toekomstige generaties. Dat we nadenken over hoe wij leven en omgaan met onze aarde en daar ook naar handelen. Wij allen moeten daarom ons steentje bijdragen. Zo ook de creatieve industrie.

Het grafimedia productieproces is een complex proces. Het op order produceren stelt specifieke eisen aan de organisatie en kent snelle veranderingen in technologie en bij de opdrachtgever onder andere op het gebied van duurzaamheid. Wij kunnen u helpen bij het verbeteren van de inrichting en besturing van dit productieproces.

Waar ondersteunen wij?

Op het gebied van ‘Duurzame productie’ kan het Dienstencentrum uw bedrijf op diverse manieren ondersteunen.

  • Milieumanagement, u kunt dan denken aan: ISO 14001, Maatschappelijk verantwoord inkopen, CO2-reductie, FSC®  en PEFC en de opleiding milieucoordinator(Stivako). Door de zorg voor het milieu op een systematische wijze binnen het bedrijf te regelen draagt u direct bij aan het behalen van de doelstellingen die door de overheid en de branche zijn afgesproken om het milieu te sparen.
  • Energie en CO2 -management, is één van de strategisch pijlers van bedrijven en een belangrijk gespreksonderwerp aan de directietafel. De overheid stelt wettelijke eisen aan energiemanagement en CO2-reductie en klanten stellen eisen aan duurzame producten. ClimateCalc biedt uitkomst voor het vergelijken van de CO2-voetafdruk van verschillende papiersoorten of andere substraten/materialen.
  • Staf Zekerheid Duurzaam produceren, een adviesconcept is speciaal voor het MKB ontwikkeld om gegarandeerd, goed en goedkoop te werken aan rendementsverbeteringen binnen uw bedrijf.
  • Groepscertificering en -advisering: is opgestart om ook kleinere bedrijven binnen de bedrijfstak een betaalbare oplossing te bieden voor het regelen van hun certificeringen op het gebied van arbo, milieu,  CO2, duurzaam inkopen, kwaliteit en FSC®. 

Wat kunt u verwachten?

Ons advies is concreet, praktisch toepasbaar, persoonlijk en op maat voor uw bedrijf. We inventariseren door middel van een gesprek uw behoeften en komen vervolgens met een uitgewerkt voorstel/offerte. Hierin staat precies uitgewerkt wat we gaan doen, hoe we dit doen en welke kosten hieraan verbonden zijn. 

Staf Zekerheid

Dit adviesconcept is speciaal voor het MKB ontwikkeld om gegarandeerd, goed en goedkoop te werken aan rendementsverbeteringen binnen uw bedrijf. Het maakt bij dit concept niet uit of het om financiële verbeteracties gaat (profit), duurzaam ondernemen (planet) of duurzame inzetbaarheid van mensen (people). Dit concept – gebaseerd op sectorspecifiek blauwdrukmateriaal - is toonaangevend door haar transparante en praktische aanpak. Hierdoor gaat het advies snel en doelgericht. Meer informatie? Klik hier!

Zelf Scan 

Een eerste korte gratis check kunt u doen door de gebruik te maken van onze gratis scans (www.zelfscan.eu). Onder andere de scan Informatie beveiliging (via deze link). Nadat, voor elke scan, in kaart is gebracht waar verbeteringen gewenst zijn, kunnen wij u met concrete middelen begeleiden bij het realiseren van uw doelstelling, namelijk het realiseren van een vitaal krachtige organisatie waarin het zowel voor u als ondernemer als voor de werknemers plezierig werken is. De scan Energizorg kunt u doen via deze link.

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.
De leveringsvoorwaarden vindt u hier.