Disfunctioneren 

Een werknemer functioneert niet naar behoren. Wat nu? Heeft u de werknemer aangesproken op zijn functioneren? Heeft u dit schriftelijk vastgelegd? Wat heeft u gedaan om het functioneren van deze medewerker te verbeteren? Is er een functiebeschrijving beschikbaar?

Dit zijn zomaar een paar vragen die in een ontslagprocedure beantwoord moeten worden. De wettelijke ontslagregels bij disfunctioneren zijn in 2015 ingrijpend veranderd. De kantonrechter zal de arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren alleen ontbinden als er aan een aantal specifieke voorwaarden is voldaan. Een van die voorwaarden is bijvoorbeeld dat de medewerker voldoende gelegenheid moet hebben gehad om zijn of haar functioneren te verbeteren.

De juristen van het Dienstencentrum kennen de ingewikkelde regels en kunnen u adviseren over welke acties u het beste kunt ondernemen. Zij wijzen u op mogelijke problemen en dragen oplossingen aan.

Indien een einde dienstverband onafwendbaar en haalbaar is, dan begeleiden de juristen u in de procedure die moet leiden tot ontslag. Ook correspondentie en overleg met de werknemer of diens gemachtigde kunnen zij van u overnemen. Alles uiteraard in goed overleg met u.

 U kunt bij de Juridische Dienst  terecht voor:

  • Advies op maat (is ontslag haalbaar of moet er nog wat gebeuren?)
  • Functiebeschrijvingen
  • Competentieprofielen
  • Opstellen van beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst) als alternatief voor een ontslag op staande voet
  • Voeren van procedures bij Kantonrechter
  • Berekening transitievergoeding
  • Onderhandelingen met door werknemer ingeschakelde advocaat, vakbond, jurist rechtsbijstandverzekering. 

Vragen?

Heeft u vragen? Bel ons: 020 - 543 56 88 of maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.