Directie en medewerkers van het Dienstencentrum wensen u een ondernemend en voorspoedig 2018!

Wat de economie betreft: er is weer groei en die zet zich volgens het CPB in 2018 ook voort. Nederlandse ondernemers zijn positief over het economisch klimaat, verwachten meer investeringen te gaan doen en hebben een positieve omzetverwachting. Steeds minder bedrijven ervaren belemmeringen voor groei.

Voor u en uw bedrijf gaan er dus kansen ontstaan om in te spelen op de behoeften bij uw klanten of prospects. Dit zal niet vanzelf gaan. Het is ook gemakkelijker gezegd dan gedaan. Toch ligt de winst en continuïteit van uw bedrijf bij het behalen van succes in de front-office. Kunt u uw klanten overtuigen?  Biedt u innovatieve nieuwe oplossingen? Heeft uw bedrijf meerwaarde?

Sector op keerpunt van verandering

De combinatie van digitalisering en een economische crisis heeft weinig sectoren zo geraakt als de grafimedia sector. De omzet op de binnenlandse markt halveerde in acht jaar tijd, het aantal bedrijven (exclusief eenmansbedrijven) nam af met ruim een derde.

Voor de middellange termijn verwacht de Rabobank een neutrale ontwikkeling. Voorwaarde daarvoor is wel dat grafische bedrijven zich volledig focussen op hun onderscheidend vermogen in relatie tot de klantbehoefte. ICT en aanverwante (online) dienstverlening bieden hiervoor volop kansen.

Specifieke segmenten, zoals verpakkingsdrukwerk, bleven beter overeind maar kampten ook met groeiende margedruk. De transformatie van de grafische industrie is, mede door de voortgaande technologische vernieuwing, niet voorbij, maar steeds vaker zullen de positieve kanten ervan naar voren komen. (ING)

Nieuwe kansen

2018 biedt nieuwe kansen. Wij gaan u daar weer bij ondersteunen. Zo organiseren we een Klantendag met als thema Privacywetgeving en cyber security op dinsdag 23 januari 2018, 16.00 tot 19.00 uur op ons kantoor, Boeingavenue 207, 1119 PD Schiphol-Rijk.

In mei komt er een tweede klantendag met diverse thema's, wij houden u hierover op de hoogte.

Verder ondersteunen wij u op het gebied van toekomstige ontwikkelingen door praktische ondersteuning rond bedrijfsplanning, management versterking door (management) teamtraining en gedragsanalyses.

Hiervoor loopt onderandere ons internationale onderzoeksprogramma: Thrive!

Dus laten wij de schouders eronder zetten en aanpakken. En weer hele mooie en passende communicatieoplossingen ontwikkelen en produceren voor de klanten van onze industrie.

 
   « Meer Nieuws...