Pakket Kernmaatregelen

Het Pakket Kernmaatregelen bestaat uit een aantal documenten en invuloefeningen die u zelfstandig of begeleid uit kunt voeren. Op dit niveau neemt u direct maatregelen die een aantal belangrijke risico’s dekken, zoals de plicht rondom de wet datalekken. Ook wordt het bewustzijn van de medewerkers direct verbeterd - 70% van de incidenten ontstaat immers uit simpele menselijke handelingen. En u structureert en borgt de beschikbaarheid van de belangrijkste informatie in uw bedrijf.

In het pakket vindt u praktische procedures, instructies of registers waarmee u:

 • Voldoet aan de nieuwste wettelijke verplichtingen (Wet datalekken per januari 2016) via: Procedure datalekken
 • Zorgt voor bewustzijn, duidelijkheid en risicobeheersing van de werkzaamheden van uw medewerkers en leveranciers via: 
       -  Uw eigen beleidsverklaring
       -  Geheimhoudingsovereenkomsten voor uw personeel en uw leveranciers
       -  Huishoudelijk reglement met daarin o.a.:    - Gebruik van IT-voorzieningen
                                                                                       - Omgaan met (vertrouwelijke) informatie
                                                                                       - Sanctiebeleid
 • Borgt het veilig stellen van uw essentiële informatie door: Procedure Back-up en Restore

U kunt het Pakket Kernmaatregelen aanschaffen en zelf aanpassen naar uw eigen organisatie. Ook kunt u kiezen voor een instructiebezoek, begeleiding op locatie of op afstand, of totale uitbesteding van deze onderwerpen aan ons.

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.