Dienstencentrum

Welkom bij het Dienstencentrum. 

De missie van het Dienstencentrum

Wij geven onafhankelijk en professioneel advies aan ondernemers en bedrijven in de communicatiesector. Onze benadering is persoonlijk en pragmatisch. In combinatie met de praktische benadering van onze adviseurs, vormt dit de basis voor een op maat gesneden ondersteuning van uw bedrijf.

Onze visie

Net als in veel andere sectoren zal ook de communicatiesector, en dan met name de grafimedia branche, de komende jaren aan veel veranderingen onderhevig zijn. Schaalvergroting en innovaties zorgen voor drastische veranderingen in het productieproces en verschuiving van concurrentieposities. Daarbij zetten strengere eisen aan Milieu- en Arbowetgeving het ondernemingsklimaat verder onder druk. Daarnaast eisen klanten alleen nog maatwerk, echter wel voor dezelfde scherpe prijs. Ook het verplaatsen van werk naar goedkope productielanden baart veel ondernemers in de branche zorgen.

Al deze ontwikkelingen leiden tot een verhoogde dynamiek en complexiteit in de branche en stellen ondernemers voor steeds zwaardere uitdagingen. De ervaring en kennis van de specialisten gebundeld in het Dienstencentrum is het antwoord op dit vraagstuk. Als persoonlijk bedrijfsadviseurs staan de adviseurs van het Dienstencentrum aan de zijde van de ondernemer, zorgen zij voor advies op maat en optimale, adequate implementatie. Het Dienstencentrum streeft naar een duurzame relatie met haar klanten.

Project  duurzame inzetbaarheid van de medewerkers

Wij vinden het belangrijk dat, in deze sterk veranderende markt, onze medewerkers mee kunnen en willen in deze verandering.
Want er wordt steeds meer gevraagd van de medewerkers. Met behulp van subsidie van het Europees Sociaal Fonds zorgen wij ervoor dat er extra aandacht is voor de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. 

Preferred supplier KVGO

Het Dienstencentrum werkt, als preferred supplier van het KVGO, met kortingen voor leden van deze brancheorganisatie. U ziet deze besparing terug in de tariefstelling. Wij investeren voortdurend in de ontwikkeling van hoogwaardige diensten en producten om u naar beste vermogen te kunnen ondersteunen bij uw bedrijfsvoering.   

Partner van MVO Nederland

Ondernemers met een MVO-ambitie of -traditie zijn partner bij MVO Nederland. Zo ook het Dienstencentrum. Als partner van MVO Nederland behoort men bij een selectief maar groeiend netwerk van duurzame bedrijven.

Het Dienstencentrum en de SCGM zijn in de Grafimedia branche de partners die de vertaling maken van MVO en de ISO 26000 richtlijn naar de grafimedia bedrijven door advies en certificering.             

Groepscertificaten van het Dienstencentrum

Het Dienstencentrum is gecertificeerd als groepsmanager. Speciaal om bedrijven met maximaal 15 dan wel 25 werkzame personen certificering te kunnen bieden. De adviseur van het Dienstencentrum is tevens de groepsmanager die het bedrijf beoordeeld aan de hand van de geldende norm.

Remco Glashouwer is groepsmanager en regelt de activiteiten rond groepscertificering van het Dienstencentrum.

  • FSC® : SKH-CoC-000292
  • ISO 9001 Kwaliteit: SCGM-KMS: 2013.01.03
  • ISO 14001 Milieu : SCGM-MMS: 2013.01.05
  • ARBO RI&E : SCGM-RIE: 2013.01.05
  • Duurzaam Inkopen : SCGM-CDI: 2013.01.04 

Register Dienstencentrum Groepscertificaat

Klik hier om het "Register van gecertificeerde bedrijven" met een lopend groepscertificaat in te zien. Per certificaat vindt u een lijst met de bedrijven die, als bekroning op de invoering van het grafimedia managementsysteem (ISO) of andere systemen zoals bijvoorbeeld FSC® en PEFC, het Dienstencentrum Groepscertificaat hebben behaald.