Het Dienstencentrum en het corona-virus

Zoals jullie hebben gemerkt worden de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus te vertragen geïntensiveerd.
Dit heeft ook consequenties voor de activiteiten van het Dienstencentrum. Wij volgen de richtlijnen van de RIVM en de overheid. Dit betekent dat wij de activiteiten aanpassen:

  • Wij werken zowel  op afstand, via telefoon, skype en email als met bezoek op de bedrijven. Indien er een fysieke afspraak is hanteren wij de volgende regels: de klant en de Dienstencentrum medewerker mogen geen ziekteverschijnselen vertonen en de afgelopen 2 weken niet ziek zijn geweest. Tijdens het bezoek worden er geen handen geschud en is de afstand tussen klant en de adviseur minimaal 1,5 meter (dit wordt gezien als een veilige afstand) en worden ook overige aanbevolen veiligheids- en hygiënische voorschriften in acht genomen.
  • Activiteiten, waarbij een grotere groep deelnemers aanwezig zou zijn, zijn tot nadere datum uitgesteld. Activiteiten met een kleinere groep zijn toegestaan.
  • Op onze website geven we relevante informatie met betrekking tot onze dienstverlening in verband met de huidige ontwikkelingen. Hebt u vragen hoe om te gaan met bedrijfsvoeringsaspecten en de huidige ontwikkelingen als gevolg van het corona-virus neem dan contact met ons op.
  • Ons projectbureau en onze adviseurs zijn telefonisch en per mail beschikbaar voor vragen en overleg.   

 

Heeft u vragen?

We zijn altijd bereikbaar via ons centrale nummer en email: 020 543688 en via info@dienstencentrum.com.
De bovengenoemde maatregelen gelden voor de komende periode. Leidend daarbij is de informatie van de RIVM en de overheid.


We wensen jullie sterkte in de komende tijd en hopen dat iedereen goed door deze bijzondere tijd heen komt.

Ondersteunende informatie

 

- Financiele tegemoetkoming KvK