De meeste consumenten willen zelf kiezen hoe ze informatie ontvangen

Amsterdam zet met de invoering van de Ja-Ja sticker een ‘opt-in’ systeem in werking: anders dan bij de nu nog landelijk geldende regeling met Nee-Nee en Nee-Ja stickers om reclamedrukwerk te weigeren, moet de inwoner van Amsterdam voortaan juist met een Ja-Ja sticker aangeven dat hij reclamedrukwerk wél wenst te ontvangen.

Uit onderzoek blijkt dat de helft van deze huishoudens van plan is straks een Ja-Ja sticker op de brievenbus te plakken; 28% weet dat nog niet zeker en 22% zegt dat niet te zullen doen.
Betekent het krimpende aantal bereidwillige brievenbussen nu ook dat een meerderheid van de consumenten geen prijs meer stelt op drukwerk? Waarschijnlijk niet.
Kortgeleden is hierover door het Two Sides-initiatief een rapport gepubliceerd. Wat blijkt: papier scoort nog altijd goed.
Voor het onderzoek werden wereldwijd meer dan 10.000 consumenten ondervraagd over hun gebruik van en waardering voor verschillende communicatiekanalen. Uit de antwoorden blijkt een ergernis over online advertenties: van alle respondenten zegt 68% ze te negeren en 58% probeert ze te blokkeren of te vermijden. Tegelijkertijd geeft 46% aan dat ze meer aandacht besteden aan de marketinguitingen en advertenties die ze in de brievenbus krijgen dan aan de berichten die ze per e-mail ontvangen.

Het Two Sides onderzoek laat ook zien dat maar liefst 89% van alle deelnemers van mening is dat ze zelf moeten mogen kiezen hoe ze informatie ontvangen – op papier of digitaal – van financiële organisaties en andere dienstverleners. Het feit dat er steeds vaker een vergoeding moet worden betaald als er voor papier wordt gekozen, kan op weinig waardering rekenen: 77% is van mening dat dit kosteloos zou moeten zijn. Ook zijn de respondenten niet onder de indruk als bedrijven en organisaties beweren dat digitaal communiceren beter is voor het milieu: 62% meent dat het toch vooral om kostenbesparingen gaat.
 
Consumenten willen graag dat bedrijven en organisaties rekening houden met hun wensen. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de Europese consumenten een voorkeur heeft voor merken die hen als individu behandelen. Nog eens 57% van de consumenten geeft meer uit aan merken waar ze zich gewaardeerd voelen. En 42% vertrouwt merken die hun communicatie-uitingen personaliseren meer dan de merken die dat niet doen.
 
Papieren communicatie blijft een uitstekend middel om de boodschap op de juiste plek te krijgen. Met digitale printtechnieken kan immers goed worden ingespeeld op de specifieke wensen van de consument. De gevraagde informatie kan op elk moment worden geproduceerd en verstuurd, volledig toespitst op de behoefte en interesse van de ontvanger. Nieuwe technieken en compacte productiesystemen  maken deze vorm van persoonlijke communicatie bovendien bereikbaar.
 
   « Meer Nieuws...