CO2 reductie

De overheid neemt steeds strengere maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen. Zoals iedereen weet, veroorzaken broeikasgassen het broeikaseffect met klimaatveranderingen tot gevolg.
Een van de belangrijkste broeikasgassen is CO2, vandaar dat er vaak naar CO2-reductie wordt gekeken. Om erachter te komen hoe goed je als bedrijf bezig bent met het reduceren de uitstoot van CO2, zal eerst gemeten moeten worden hoeveel deze nu is. Hiervoor is een geaccrediteerd rekenprogramma voorhanden: ClimateCalc.

In ClimateCalc worden verschillende parameters ingevoerd om uit te rekenen wat de CO2 –voetafdruk is. Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de CO2 –voetafdruk van het bedrijf. Een aantal factoren zijn deels beïnvloedbaar middels gedrag (licht uit doen), een aantal factoren zijn beïnvloedbaar door investeringen en er zijn factoren waar alleen de klant invloed op heeft, zoals de keuze voor een bepaalde papiersoort of ander substraat. ClimateCalc biedt de mogelijkheid om verschillende papiersoorten te vergelijken en om verschillende substraten te kunnen vergelijken. Denk hier bijvoorbeeld het bedrukken op papier, ten opzicht van kunststof, hout of metaal.

De aanpak van het Dienstencentrum

ClimateCalc voldoet aan alle mondiale en Europese wet en regelgeving ISO norm 14064 1, ISO 14067 en het Green House Gas protocol op het gebied van geaccrediteerde CO2 voetafdrukberekeningen en berekent voor u wat de CO2 voetafdruk van uw bedrijf is. Daarnaast is ClimateCalc het enige geaccrediteerde rekenprogramma ter wereld dat voor een unieke order de CO2 voetafdruk kan uitrekenen. ClimateCalc is het perfecte instrument om u in de markt mee te onderscheiden van uw concurrenten. U heeft de keuze uit een basic-versie van ClimateCalc of de full version. De laagste CO2 voetafdruk haalt u met de full version, omdat die op basis van beduidend meer productievariabelen een zuiverdere berekening maakt.

Wij helpen bij:

  • De begeleiding bij het invullen van de tool. Door onze specialistische kennis kunnen wij u praktisch op weg helpen en uw vragen direct beantwoorden.
  • Het CO2 voetafdrukverslag. Het voetafdrukverslag geeft u overzicht en kunt u zien of specifieke doelstellingen van het bedrijf zijn bereikt. De adviseurs begeleiden u bij het bepalen van de doelstellingen en de realisatie van het CO2 reductieplan.
  • De periodieke controle. U sluit de invoer van de tool af met een interne controle op de volledigheid van de voetafdrukberekening.
  • Certificering. Na het ondersteuningstraject kunt u met een gerust hart intekenen voor de certificeringsaudit. Deze audit geeft bij goed resultaat recht op het ClimateCalccertificaat.

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.