ClimateCalc Basic

ClimateCalc is het enige rekenmodel ter wereld dat zowel de CO2-voetafdruk van het bedrijf als de individuele drukorders kan berekenen vanuit een levenscyclusinvalshoek. ClimateCalc is een rekenmodule die gebaseerd is op de aanbeveling van de Europese overkoepelende branchevereniging/sectorfederatie Intergraf (www.intergraf.eu) voor de berekening van de CO2-voetafdruk voor de grafische sector. Deze norm is van belang omdat zij ervoor zorgt dat iedereen die gebruik maakt van deze norm de CO2-voetafdruk berekent op basis van dezelfde grondslag.

Normen

Om de kwaliteit van deze Carbon Footprint rekenmethodiek op hoog niveau te brengen en te houden, is ClimateCalc in overeenstemming gebracht met de ISO-norm 14064-1:2006 (Broeikas-gassen - Deel 1), de ISO 14067 (voor CO2-voetafdrukberekeningen voor producten) en de ISO 16759 (Graphic technology: quantification and communication for calculating the carbon footprint of print media products). Tevens voldoet ClimateCalc aan het internationale Broeikas-gassenprotocol (The Green House Gas Protocol), waarbij het rekenprogramma daarbij de geverifieerde gegevens van een onderneming combineert met de geverifieerde standaardgegevens uit het protocol.

Rekenmodel

Als het gaat om de Carbon Footprint van het bedrijf toont het CO2-voetafdrukverslag zowel de essentiële inspanningsgebieden als het voetafdrukverslag van de voorgaande jaren. Op een gemakkelijke en overzichtelijke wijze kan het bedrijf hierdoor zien of specifieke doelstellingen zijn bereikt en kan het bedrijf dat ook meteen documenteren. ClimateCalc kan tegelijkertijd ook verschillende CO2-voetafdrukberekeningen maken voor een bepaalde order. Hierdoor kan het bedrijf haar klanten adviseren bijvoorbeeld over het te gebruiken papier om de CO2-voetafdruk van de bestelling te verminderen. Bovendien kan het bedrijf de individuele klant aanbieden de CO2-voetafdruk van de order te compenseren (neutraliseren).

Ondersteuning

De door ClimateCalc verstrekte keurmerken/labels waarborgen dit. Alleen indien de voetafdruk van een order wordt berekend met behulp van ClimateCalc is het mogelijk deze order te voorzien van een van de keurmerken/labels zoals hierboven is weergegeven. Het keurmerk bevat het certificeringsnummer van het bedrijf dat drukwerk heeft gemaakt. Met behulp van dit nummer kan men aan de hand van de lijst van gecertificeerde bedrijven op de site van ClimateCalc nagaan of het bedrijf daadwerkelijk is gecertificeerd. Dit geldt ook voor bedrijven die haar CO2-voetafdruk wil compenseren. De adviseurs van het Dienstencentrum kunnen u ondersteunen bij het invullen van de rekentool. Door hun specialistische kennis kunnen zij u praktisch op weg helpen en uw vragen beantwoorden,