ClimateCalc Basic

CO2 is de chemische formule van koolstofdioxide. Het grootste deel van de CO2 uitstoot wordt vooral veroorzaakt door verbranding van fossiele brandstoffen, om energie op te wekken. Hierbij valt te denken aan warmte, gas en elektriciteit. De opwekking van energie uit fossiele brandstoffen brengt echter een grote schade toe aan het milieu. En er wordt steeds meer verstookt. Er komt steeds meer aandacht voor de reductie van deze CO2 om ervoor te zorgen dat onze aarde leefbaar blijft. Om inzicht te krijgen in de werkelijke mate van milieubewustheid is het uitrekenen van de CO2 voetafdruk de beste methodiek.

De aanpak van het Dienstencentrum

De CO2 voetafdruk is de manier om feitelijk aan te tonen hoe duurzaam een product is. ClimateCalc is het enige rekenmodel ter wereld dat zowel de CO2 voetafdruk van het bedrijf als de individuele drukorders kan berekenen vanuit een levenscyclusinvalshoek. Het instrument is speciaal voor de Creatieve Industrie ontwikkeld en als zodanig geaccepteerd door de overheid. Op verzoek van onze klanten is er een eenvoudige versie van ClimateCalc ontwikkeld. Namelijk een Basic variant. Met ClimateCalc Basic zet u eenvoudig een stap naar CO2 voetafdrukberekeningen en kan uw klant aantoonbaar duurzaam communiceren met papier.

Speciaal voor kleine bedrijven is groepscertificering en advisering ontwikkeld om ook kleinere bedrijven binnen de Creatieve Industrie een betaalbare oplossing te bieden voor het regelen van hun certificeringen. Wij kunnen u dan op de volgende manieren ondersteunen:  

  • Implementeren u ontvangt van ons het nodige materiaal in blauwdruk, toegang tot de Helpdesk en ander ondersteuningsmateriaal. Samen met uw adviseur gaat het instrument vorm geven en implementeren. Op welke manier u uw ondersteuning wilt hebben, is geheel aan u. U kunt er voor kiezen om zo veel mogelijk zelf uit te voeren of u kiest voor meer maatwerkondersteuning en snelheid. 
  • Interne controle U sluit de invoer van het instrument af met een interne controle ook wel interne audit genoemd. Tijdens de interne controle krijgt u  in tegenstelling tot individuele certificeringen  namelijk ook direct praktische hulp en verbeteradviezen. Op dat moment weet u hoe ver u zit van het laten certificeren van uw managementsysteem.   
  • Certificering De groepsmanager wordt op zijn beurt gecontroleerd door de certificeerder. Bovendien voert de certificeerder steekproefsgewijs controlebezoeken uit bij bedrijven uit de groep waartoe u behoort. Bij voldoende resultaat ontvangt u een Dienstencentrum-groepscertificaat.

Meer informatie

Maak gebruik van het contactformulier om meer informatie te vragen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.