Begeleiding bij invoering ISO 45001 Gezond & Veilig Werken (G&VW)

 ISO 45001 Gezond & Veilig Werken (G&VW) ( de opvolger van OHSAS 18001) is een managementsysteem wat helpt bij het fasegewijs invoeren van Arbo- en HRM aspecten in uw bedrijf. 

 Kernonderdelen

Tijdens de ISO 45001-begeleiding worden alle onderdelen besproken die met het technisch operationele aspect van Gezond en Veilig Werken te maken hebben. 

Het  ISO 45001: Gezond & Veilig Werken  kent een aantal wijzigingen ten opzichte van OHSAS 18001:

  • Dankzij de High Level Structure (HLS) met zijn uniforme structuur, definities en terminologie wordt de integratie in andere managementsystemen (bijv. ISO 9001 en ISO 14001 ) vergemakkelijkt,
  • Sterkere focus op de context van de organisatie en het herkennen van risico's,
  • Er wordt ook rekening gehouden met mensen die niet in vaste dienst zijn, zoals onderaannemers en toeleveranciers,
  • Richtlijnen voor de naleving van wet- en regelgeving in alle fases van de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act),
  • Sterkere betrokkenheid op het hoogste managementniveau.

 De onderdelen zijn zodanig weergegeven in het managemetsysteem dat het past binnen het grafische bedrijf, voldoet aan de CAO, de wetgeving en tevens aansluit op de uitkomsten van het Arboplusconvenant.

 Traject

Als eerste krijgt u een inventarisatieformulier toegestuurd. Na invulling van het inventarisatieformulier wordt een afspraak gemaakt voor een bezoek aan uw bedrijf. De HRM/ARBO adviseur bespreekt ter plekke de relevante Arbozorgaspecten en beoordeelt de uitgangssituatie.

U krijgt van de adviseur terug gekoppeld welke zaken (nog) niet goed geregeld zijn, maar ook bespreekt hij tips en adviezen waarmee u zelf uw Arbozorg kunt verbeteren.

Maatwerk

Het invoeren van een ISO 45001 Gezond & Veilig Werken systeem is maatwerk. U kunt als deelnemend bedrijf extra hulp per dagdeel inroepen met betrekking tot invoering van verbeteracties van het managemetsysteem.

Extra hulp

Als u ernaar streeft om op korte termijn het ISO 45001-systeem ingevoerd te hebben en/of u zelf de capaciteiten of kennis niet in huis heeft om dit te realiseren, dan kunt u extra begeleiding inhuren zodat u het ysteem binnen de geplande periode ingevoerd heeft.