Kernadvies Bedrijfsscan

Op verzoek van vooral kleinere bedrijven heeft het Dienstencentrum een kernadvies versie (en dus goedkopere versie) van de bedrijfsdoorlichting ontwikkeld. 

Hoe wordt Kernadvies Bedrijfsscan uitgevoerd?

Een van de bedrijfsadviseurs van het Dienstencentrum neemt tijdens een bedrijfsbezoek van een halve dag een gestructureerde vragenlijst met u door. Ook wordt uw bedrijfsvoering bekeken.

De vragen zijn zo ingedeeld dat een snel inzicht wordt gekregen in de financiën, commercie, productie en innovatie van uw bedrijf.

Wij bepalen op welke punten u het beter of slechter doet in vergelijking met andere grafimedia bedrijven.

Daarmee is de basis voor een concreet plan met actiepunten gelegd. Dit plan krijgt na het bedrijfsbezoek toegestuurd. Op basis van dit plan kunt u zelf verder aan de slag.

Indien u verdere hulp bij de invoering wilt kunt u onze handboeken gebruiken of extra hulp van één van onze adviseurs inschakelen. Meteen beginnen

Voor wie?

Kernadvies Bedijfsscan is vooral geschikt voor de bedrijven met 15 of minder werkzame personen.