Arbo RI&E Groepscertificaat

Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Dat is verankerd in de Arbowet. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het arbobeleid ligt primair bij de werkgever, maar werknemers hebben ook verplichtingen. Veiligheid, gezondheid en welzijn moet van twee kanten komen. Naast het wettelijke motief (omdat het ‘moet’) zijn er gelukkig ook nog andere motieven te noemen, die het voeren van een goed arbobeleid ondersteunen:

 • Financieel-economische motieven: structureel verlagen van het ziekteverzuim, voorkomen van boetes en claims;
 • Bedrijfsvoering motieven: aandacht voor arbeidsomstandigheden leidt vaak tot verbeteringen in de communicatie binnen de organisatie, waardoor er een betere planning is, meer kwaliteit en minder verstoring van de productiviteit;
 • Maatschappelijke motieven: ook in sociaal opzicht zijn goede arbeidsomstandigheden in het belang van de werkgever. Een goede uitstraling van een bedrijf wordt in deze tijd steeds belangrijker;
 • Ethische motieven: hierbij gaat het om het besef van goed werkgeverschap. Als werkgever heeft u mensen in dienst genomen, voelt u zich verantwoordelijk voor hen en vindt u het belangrijk dat arbeid geen nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van werknemers (onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

We kunnen in ieder geval vaststellen dat mensen het verschil maken. Zij zijn uiteindelijk het belangrijkste kapitaal van uw bedrijf. Zonder de mens staat het productieapparaat stil. Het is dus erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de arbeidsomstandigheden. Elk bedrijf moet dus een concreet bedrijfsbeleid hebben: het arbobeleid van de organisatie. Aan de basis van het arbobeleid van een onderneming ligt een inhoudelijk goede ARBO Risico Inventarisatie en Evaluatie (kortweg ARBO RI&E). Hierin zijn alle bedrijfsrisico's op het terrein van veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart gebracht.

De ARBO RI&E gaat onder andere in op de volgende thema’s:

 • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
 • Fysieke arbeidsbelasting
 • Machineveiligheid  
 • Beeldschermwerk
 • Gevaarlijke stoffen
 • Preventiemedewerker
 • Geluid en trillingen
 • Bedrijfshulpverlening
 • Verzuimbeleid en re-integratie