Arbeidsomstandigheden

Zonder mensen heeft uw organisatie geen bestaansrecht. Zonder medewerkers kunt u namelijk niets produceren en leveren. Als mensen uw belangrijkste kapitaal zijn, is het dus belangrijk dat hun Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGW) zijn gewaarborgd. Daarnaast wordt van iedere ondernemer in Nederland verwacht dat hij/zij een gestructureerd arbobeleid voert. Dit moet leiden tot een hogere Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers.

Arbeidsomstandigheden-vraagstukken worden voor de ondernemer dus steeds belangrijker. Naast de hierboven beschreven wettelijke verplichtingen, zijn arbeidsomstandigheden ook zeer belangrijk omdat zij direct invloed uitoefenen op het welzijn, Inzetbaarheid en de motivatie van uw medewerkers.

Welke ondersteuning bieden wij?

Op het gebied van ‘Mensen’ kan het Dienstencentrum uw bedrijf op diverse manieren ondersteunen. Alle adviezen zullen leiden tot een betere balans in uw HRM-beleid en zullen zeker moeten leiden tot betere bedrijfsresultaten en de Arbeidsomstandigheden van uw medewerkers. Want wie investeert in zijn mensen, investeert in zijn bedrijf. We hebben voor u de volgende adviestrajecten in portefeuille:

  • Arbo risico-inventarisatie en -evaluatie (kortweg: Arbo RI&E). De ARBO RI&E Grafimedia stelt u in staat op een eenvoudige en snelle manier inzicht te krijgen in uw arborisico’s. Via een automatisch gegeneerd Plan van Aanpak kunt u verbeteracties doorvoeren. Zo kunt u úw Arbo- en HRM-beleid verder vorm geven en voldoet u aan de wettelijke eisen.
  • Begeleiding bij invoering ISO 45001, Arbomanagement. ISO 45001 is het internationaal erkende managementsysteem wat helpt bij het fasegewijs invoeren van Arbo- en HRM aspecten in uw bedrijf. Wij begeleiden u bij het opzetten, invoeren en continueren van een Arbomanagementsysteem. Thema’s die de revue passeren zijn: arbo- en HRM-beleid, taakverdeling, wet- en regelgeving en ziekteverzuimprotocol en het opstellen van procedures en werkinstructies om uw arbobeleid te waarborgen binnen uw organisatie.
  • Training Preventiemedewerker Grafimedia. De preventiemedewerker is een medewerker die een aantal specifieke taken rond Arbozorg toebedeeld krijgt. Vanuit de Arbowet is de rol van de Preventiemedewerkers zelfs nog belangrijker geworden dan voorheen. Hij /zij vormt een belangrijke spil in de opzet en handhaving van de bedrijfseigen ARBO RI&E en ondersteunt de directie bij het uitvoeren van haar Arbo- en HRM-beleid. Door het volgen van een 3-daagse training, zal de Preventiemedewerker zich goed opgeleid voelen om zijn/haar taak te kunnen uitvoeren.
  • Voedselveiligheid: iedere onderneming die levensmiddelen produceert, bewerkt, verpakt, verhandelt, opslaat of vervoert, moet een systeem toepassen dat de voedselveiligheid garandeert. Het gevaar kan zijn dat gevaarlijke stoffen uit het (gedrukte) verpakkingsmateriaal in het daarin verpakte voedsel kan komen, met mogelijke verontreiniging of vergiftiging tot gevolg. Het opzetten en implementeren van een voedselveiligheidssysteem is wellicht de beste oplossing om dit bedrijfsrisico te tackelen. Wij begeleiden u bij het opzetten, invoeren en continueren van een voedselveiligheidssysteem dat voldoet aan het HACCP-principe.

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.