Arbeidsomstandigheden

Zonder mensen heeft uw organisatie geen bestaansrecht. Zonder medewerkers kunt u namelijk niks produceren of leveren. Als mensen uw belangrijkste kapitaal zijn, is het dus erg belangrijk dat hun welzijn, veiligheid en gezondheid zijn gewaarborgd. Daarnaast wordt van iedere ondernemer in Nederland verwacht dat hij/zij een gestructureerd arbobeleid voert.

Arbeidsomstandigheden-vraagstukken worden voor de ondernemer dus steeds belangrijker. Naast de hierboven beschreven wettelijke verplichtingen, zijn arbeidsomstandigheden ook zeer belangrijk omdat zij direct invloed uitoefenen op het welzijn en de motivatie van uw medewerkers.

Waar ondersteunen wij?

Op het gebied van ‘Mensen’ kan het Dienstencentrum uw bedrijf op diverse manieren ondersteunen.

  • Begeleiding bij invoering OHSAS 18001. OHSAS 18001 is een managementsysteem wat helpt bij het fasegewijs invoeren van Arbo- en HRM aspecten in uw bedrijf. Wij begeleiden u bij het invoeren van een Arbozorgsysteem. Wij kunnen u adviseren op het gebied van arbobeleidsverklaring, bedrijfsnoodplan, ziekteverzuimprotocol en het opstellen van procedures om arbozorg te waarborgen binnen de organisatie.
  • Arbo risico-inventarisatie en -evaluatie Grafimedia (RI&E). De RI&E Grafimedia stelt u in staat op een eenvoudige manier inzicht te krijgen in uw arborisico’s en deze aan de hand van een actieplan planmatig weg te werken. Zo kunt u úw arbozorg verder gestalte geven.
  • Training Preventiemedewerker. De preventiemedewerker is een medewerker die een aantal specifieke taken rond Arbozorg toebedeeld krijgt. Indien een werknemer van een 25+ bedrijf deze enige erkende cursus gevolgd heeft en afgesloten heeft met een examen kan het bedrijf volstaan met een lichte RI&E-toetsing.

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.