Arbeidsconflict

Als ondernemer bent u gewend om problemen op te lossen. Ook problemen en meningsverschillen met uw medewerkers zult u meestal samen in overleg oplossen. Soms lopen conflicten uit de hand. Een werknemer claimt bijvoorbeeld meer vakantiedagen of een hoger loon dan waar hij naar uw mening recht op heeft. Of u twijfelt aan de juistheid van een ziekmelding en twijfelt of u wel verplicht bent om loon door te betalen. 

In deze en alle andere arbeidsgeschillen die zich in uw onderneming kunnen voordoen kunt u rekenen op praktisch en deskundig advies van de Juridische Dienst. Het tijdig inschakelen van de Juridische Dienst kan een slepende en vervelende gerechtelijke procedure voorkomen. We beoordelen de situatie en toetsen deze aan de wettelijke regels. Heeft de werknemer (deels) gelijk? Is er misschien alleen sprake van een misverstand? Kan het meningsverschil nog in overleg worden opgelost?

Is een juridische procedure onvermijdelijk, dan kunt u ook rekenen op deskundige juridische bijstand. De Juridische Dienst stelt voor u processtukken op en verdedigt uw belangen bij de kantonrechter. Of onderhandelt met de gemachtigde van de werknemer om op die manier alsnog een goede regeling te treffen.

 U kunt bij de Juridische Dienst  terecht voor:

  • Advies op maat
  • Bemiddeling
  • Onderhandelingen met door werknemer ingeschakelde advocaat, vakbond, jurist rechtsbijstandverzekering
  • Voeren van procedures bij Kantonrechter

Vragen?

Heeft u vragen? Bel ons: 020 - 543 56 88 of maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.